Mateřská škola logopedická Na Robinsonce v Ostravě Porubě
Ostrov klidu pro Vaše děti
MŠ logopedická Na Robinsonce

Ceny stravného platné od 1.9.2023

Platby za stravné a školné

Stravné do 6 let

1 svačina 10,00 Kč měsíční platba 220,00 Kč
1 svačina + oběd 32,00 Kč měsíční platba 704,00 Kč
2 svačiny + oběd 42,00 Kč měsíční platba 924,00 Kč
Stravné od 7 let
1 svačina 11,00 Kč měsíční platba   242,00 Kč
1 svačina + oběd 35,00 Kč měsíční platba   770,00 Kč
2 svačiny + oběd 46,00 Kč měsíční platba 1 112,00 Kč

 

Prosím rodiče, aby si zadali jeden trvalý příkaz a zasílali peníze přímo na účet naší MŠ.

Termín splatnosti je nejpozději k 15. dni předchozího měsíce.

Trvalý příkaz dejte ve výši měsíční platby za stravné a navyšte příkaz o 400,00 Kč za školné. Do poznámky uveďte ,,STRAVNÉ+ŠKOLNÉ NOVÁKOVÁ (PŘÍJMENÍ SVÉHO DÍTĚTE)“

(předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné neplatí).

Termín splatnosti nejpozději k 15. dni měsíce.

Vyúčtování stravného proběhne v měsíci lednu a červenci.

Účet : KB 43237761/0100

Variabilní symbol : rodné číslo dítěte

Konstantní symbol: 308

TEL: 731 639 965

Děkuji : Ing. Pavlína Novotná, účetní

Ke stažení: