Mateřská škola logopedická Na Robinsonce v Ostravě Porubě
Ostrov klidu pro Vaše děti
MŠ logopedická Na Robinsonce

Provoz školní jídelny

Příprava stravy : ve vlastní kuchyni

Podávání svačin

dopolední svačina 9:00 – 9.15 příprava od 8 hod
odpolední svačina 14:30 – 15:00 příprava od 13:30

systém podávání svačin: samoobslužný

Oběd

doba výdeje 11:30 – 12:30

Systém podávání obědů: polévku rozdávají p. učitelky

Hlavní jídlo      menší děti – mají přineseno jídlo

větší děti – samoobslužný způsob

Časový odstup mezi jídly do 3 hodin je dodržen

Pokud dítě onemocní, mohou si rodiče vyzvednout jídlo před zahájením výdeje dětem tj. do 11: 30 hod. – jedná se o první den nemoci

Pitný režim

ranní čaj na třídy 7:00 teplý čaj, voda
nápoj ke svačině 9:00 teplý mléčný nápoj, voda
pití k obědu 11:30 – 12:30 čaj, džus, voda
nápoj ke svačině 14:30 – 15:00 teplý čaj, mléčný nápoj, voda
v letním období další pití 10:00

Nápoje nalévají p. učitelky na třídách

Další nápoje vydány podle požadavku p. učitelek

Dotazy a připomínky k provozu jídelny přijímá Ing. Pavlína Novotná – vedoucí jídelny, účetní.