Mateřská škola logopedická Na Robinsonce v Ostravě Porubě
Ostrov klidu pro Vaše děti
MŠ logopedická Na Robinsonce

Berušky

Jsme třída Berušek. Naše třída je plná úsměvů. Snažíme se o pohodové prostředí ve třídě a vedeme děti k toleranci, naslouchání druhých a vzájemnému respektu.

Naše třída je vybavena novým nábytkem. Máme také hodně hraček, které zaujmou kluky i holky.

Třída je rozdělena na hernu, kde děti mají hodně prostoru ke hrám a na pracovní kout, kde si děti modelují, kreslí a kde děti pracují u stolečku. U třídy je tělocvična, kterou využívá celá školka. U třídy se též nachází autistická místnost, která se využívá pro individuální práci s dětmi.

Starají se o Vás zde paní učitelky Mgr. Kamila Harazimová  a Mgr. Kristýna Gajdová, spolu s paní asistentkou Monikou Kovářovou.

To jsme my:

Naše třída: