Mateřská škola logopedická Na Robinsonce v Ostravě Porubě
Ostrov klidu pro Vaše děti
MŠ logopedická Na Robinsonce

Poděkování rodičům

Školní rok 2023/2024

 • Děkujeme všem rodičům, kteří přinesli dárky do tomboly na karneval.
 • p. Rigóová – výroba balónkové výzdoby na karneval v MŠ. Děkujeme. 😀
 • Rodiče dětí, kteří přispěli vyšší částku na kulturní akce a výlety pro děti, než jsme odhlasovali na společné třídní schůzce. Moc děkujeme všem.
 • p. Broďáková – finanční dar 10 000,-Kč pro potřeby dětí MŠ. Moc děkujeme.
 • p. Janošek – finanční dar 15 000,-Kč pro potřeby dětí třídy Berušky a MŠ. Moc děkujeme.

Školní rok 2022/2023

 • p. Fialová – finanční dar 5 000,-Kč pro potřeby dětí MŠ. Děkujeme.
 • p. Ludwig – přivezení a financování nového písku na všechny čtyři pískoviště a novou hlínu do dvou vyvýšených záhonů. Na jaře si děti mohou prakticky vyzkoušet zahradničení. 😀 Díky.
 • p. Duda – finanční dar 5 000,-Kč pro potřeby dětí MŠ. Moc děkujeme.
 • p. Ludwig – děkujeme za opravu propadlého chodníku před MŠ. Člověk jen večer pomyslí, ráno přijde do práce a chodník je opravený. 😀
 • p. Janošek – finanční dar 10 000,-Kč pro potřeby dětí MŠ. Moc děkujeme.
 • p. Ludwig – nákup pryžové dopadové plochy včetně obruby pod kolotoč a kostkoviště na zahradě MŠ (pryžové desky v hodnotě 23 500,-Kč). Dále zajištění výkopových prací, zhotovení podkladu, zabetonování, pokládka pryže a úprava okolí (dosypání zeminou). Velmi děkujeme.
 • p. Koňařík Martin – finanční dar 10 000,-Kč. Dar bude použit na výrobu vyvýšených záhonů na zahradě MŠ. Děti se mohou učit za pomocí prožitku a vyzkoušet si pracovně-manipulační činnosti. Moc děkujeme rodičům Martínka ze Žabek.

Školní rok 2021/2022

 • RUSTA spol. s.r.o. – finanční dar 15 000,-Kč. Dar byl použit na pořízení nových prostěradel pro všech 60 dětí, aby se malým Robinsonům krásně spalo. Moc děkujeme rodičům Jiříčka ze Včeliček.
 • p. Ludwig – zajištění občerstvení na slavnostní raut k výročí MŠ. Děkujeme.
 • p. Petra Ševčíková – zprostředkování a financování vystoupení papoušků pro děti v MŠ. Děkujeme.
 • Rodiče třídy Včelek – finanční dar 4 000,-Kč pro potřeby dětí MŠ. Děkujeme.
 • p. Ludwig – úklid sklepních prostor MŠ, likvidace zeleně na záhonu před budovou MŠ. Děkujeme.
 • p. Radka Špišáková – finanční dar 2 500,-Kč pro potřeby dětí MŠ. Děkujeme.
 • p. Ludwig – oprava propadlého chodníku před budovou MŠ a na zahradě MŠ. Děkujeme.

Školní rok 2020/2021

 • RUSTA spol. s.r.o. – finanční dar 10 000,-Kč. Moc děkujeme rodičům Jiříčka ze Včeliček.
 • p. Ludwig – odvoz listí ze zahrady MŠ – asi 4 kontejnery. Děkujeme.
 • p. Martin Jendželovský – vyfoukání listí na zahradě MŠ. Děkujeme.
 • p. Ludwig – vybudování dopadové plochy k vodnímu světu. Byly provedené výkopové práce, zabetonování obrubníků, vysypání kačírkem a úprava okolí – navezení zeminy, zatravnění. Vše bylo provedeno na náklady pana Ludwiga, včetně materiálu. Velmi děkujeme.
 • p. Michal Špišák – finanční dar 3 000,- Kč pro potřeby dětí MŠ. Děkujeme.
 • Rodiče dětí, kteří přispěli vyšší částku na kulturní akce a výlety pro děti, než jsme odhlasovali na společné třídní schůzce. Moc děkujeme všem.

Školní rok 2019/2020

 • Rodiče třídy Sluníček – finanční dar 1 500,-Kč na nákup hraček a pomůcek pro děti této třídy – vánoce. Děkujeme.
 • Rodiče třídy Motýlků- finanční dar 1 000,-Kč na nákup hraček pro děti této třídy – vánoce a roční předplatné časopisu ,,Méďa Pusík“. Děkujeme.
 • p. Miroslav Šmelko – finanční dar 10 000,- Kč pro potřeby dětí MŠ a třídu Žabky. Děkujeme.
 • p. Michal Špišák – finanční dar 3 000,- Kč pro potřeby dětí MŠ. Děkujeme.
 • Rodiče dětí, kteří přispěli vyšší částku na kulturní akce a výlety pro děti, než jsme odhlasovali na společné třídní schůzce. Moc děkujeme všem.

Školní rok 2018/2019

 • Rodiče třídy Sluníček – finanční dar 1 500,-Kč na nákup hraček a pomůcek pro děti této třídy – vánoce. Děkujeme.
 • Rodiče třídy Motýlků- finanční dar 1 000,-Kč na nákup hraček pro děti této třídy – vánoce a roční předplatné časopisu ,,Méďa Pusík“. Děkujeme.
 • p. Miroslav Šmelko – finanční dar 10 000,- Kč pro potřeby dětí MŠ. Děkujeme.
 • Rodiče dětí, kteří přispěli vyšší částku na kulturní akce a výlety pro děti, než jsme odhlasovali na společné třídní schůzce. Moc děkujeme všem.

Školní rok 2017/2018

 • p. Petr Bobek – finanční dar 5 000,- Kč na financování výletů pro děti. Děkujeme.
 • p. Vladimír Brada – finanční dar 2 000,-Kč na financování karnevalu. Děkujeme.
 • p. Jiří Beníček – finanční dar 2 000,-Kč na hračky pro děti. Děkujeme.
 • Rodiče ze třídy Motýlků – roční předplatné časopisu Méďa Pusík, didaktické pomůcky pro děti na vánoce. Děkujeme.
 • Rodiče ze třídy Sluníček – finanční dar 2 000,-Kč na nákup hraček a pomůcek pro děti. Děkujeme.
 • Rodiče ze třídy Žabiček – finanční dar 2 000,-Kč na financování kulturních akcí a výletů pro děti. Děkujeme.
 • p. Martina Gajovská – finanční dar 10 000,-Kč na financování dopravy dětí na výlety. Děkujeme.
 • p. Binar – oprava a servis koloběžek a odrážedel. Děkujeme

Školní rok 2016/2017

 • p. Brůna – finanční dar 3 000,-Kč na stavebnice pro děti
 • p. Bobková – finanční dar 1 000,-Kč na pořádání akce ,,Pasování školáků 2017″. Děkujeme.
 • p. Lukáš Šosták – sada nářadí pro údržbu MŠ. Děkujeme.
 • p. Martina Gajovská – finanční dar 10 000,-Kč na financování dopravy dětí na výlety. Děkujeme.
 • Rodiče ze třídy Žabiček – finanční dar 2 000,-Kč na financování dopravy dětí na výlety. Děkujeme.

Školní rok 2014/2015

 • p. Karel Weingart – finanční dar 5 000,-Kč pro potřeby dětí mateřské školy. Děkujeme.
 • p. Martina Gajovská – finanční dar 10 000,-Kč na financování dopravy dětí na výlety. Děkujeme.
 • p. Konečné za pomoc při získávání darů od sponzorů – 600,-Kč (tombola karneval od fa POHOSTINSTVÍ KUCHAŘ), 2 000,-Kč (doprava na akce MŠ od fa INTER META Ostrava, s.r.o.)
 • Všem rodičům za dárky pro děti do tomboly.
 • p. Jungmann – finanční dar 1 000,-Kč na zakoupení náplně do tiskárny.
 • Interaktivní tabule a notebook – Děkujeme rodičům ze třídy Berušky za velký dar pro celou MŠ k vánocům. Díky Ježíšku!
 • Ježíškovi ze třídy Motýlků -zakoupení náplně do tiskárny
 • Vánoční představení s Hopsalínem -vystoupení financovali rodiče ze třídy Berušky. Moc děkujeme.
 • p. Jungmann – finanční dar 1 000,-Kč na dopravu dětí MŠ na výlety.

Školní rok 2013/2014

 • Finanční dar 5 000,-kč – věnovali rodiče ze třídy Berušky pro potřeby dětí naší MŠ – bude použito na dopravu na Dinopark a zbytek na podzimní výlet
 • Vánoční představení s Hopsalínem – vystoupení financovali rodiče ze třídy Berušky, moc děkujeme
 • Všem rodičům za dárky pro děti do tomboly – karneval
 • Finanční dar 1 000,-Kč – věnovali rodiče ze třídy Berušky na nákup drobných dárků pro děti na karneval (tombola)
 • p. Pavlica – děkujeme za zhotovení nových botníků pro děti
 • Finanční dar 5 000,-Kč – věnovali rodiče ze třídy Berušky pro děti této třídy
 • p. Bernatíková – dar 3 000,-Kč – na financování dopravy na výlety (mlýn u vodníka Slámy) , poděkování patří také p. Konečné za zprostředkování tohoto daru.
 • Finanční dar 5 000,-Kč –  věnovali rodiče ze třídy Berušky pro potřeby dětí naší MŠ

 


 

Školní rok 2012/2013

 • p. Novotný – dar 1 121,-Kč – dar byl použit pro děti MŠ
 • Finanční dar 1 000,-Kč – věnovali rodiče, kteří nechtějí být jmenování na zakoupení hraček pro děti ze třídy Žabky
 • p. Novotný – dar 1 000,-Kč – na zakoupení kompenzačních pomůcek a hraček
 • Natírání plotu – děkujeme moc, moc, moc všem rodičům, dětem a příbuzným, kteří se zapojili do společného díla. Druhá etapa proběhne na jaře 2013. Štětce pro všechny malíře jsou již opět připravené.  😆
 • Finanční dar 10 000,-Kč – věnovali rodiče, kteří nechtějí být jmenováni na zakoupení pomůcek a hraček pro děti MŠ.
 • p. Valchařová, p. Šnajdrová, p. Brodová – pomoc při úklidu MŠ po rekonstrukci elektroinstalace

Školní rok 2011-2012

 • p. Binar – hračky pro všechny děti v MŠ na Vánoce 2011
 • p. Jiří Plaček – finanční dar 4 000,-Kč na kompenzační pomůcky a hračky pro všechny děti MŠ
 • rodiče Lukáška Plačka – darovali krásnou novou koloběžku pro všechny malé Robinsony
 • rodiče Kotalovi – zapůjčení zdarma výčepního zařízení na akci ,,Sokolník mezi Robinsony“
 • p. Postavová, p. Kulatá, p.Jíchová a p.Jícha, p.Obluková – pomoc při úklidu MŠ po rekonstrukci

 


Školní rok 2010-2011

 • p. Vávra – zařízení nových webových stránek, zaškolení všech zaměstnanců
 • všichni rodiče, kteří pomáhali při odstraňování kořenů v zahradě a s její úpravou (sázení stromků apod.)
 • rodiče Kotalovi – zapůjčení zdarma výčepního zařízení na akci ,,Vánoční dílny“, ,,Karneval“
 • p. Binar – finanční dar – doprava na výlet, Dinopark“ část vstupného 4 200,-Kč
 • p. Pasek – finanční dar – příspěvek na autobus na výlet na Bludičku
 • p. Janoš – daroval 100 ks párku na akci ,,Pasování školáků“
 • p. Binar – finanční dar- zaplacení autobusu na výlet ,,Děti na měsíci“  1 500,-Kč
 • p. Binar – dar pro děti pod stromeček – 2 koloběžky a dětské kolo, hračky
 • rodiče Urbánkovi – finanční dar na hračky pro děti  500,- Kč
 • p. Lasáková – dar pro děti pod stromeček – auta a stavebnice pro všechny třídy