Mateřská škola logopedická Na Robinsonce v Ostravě Porubě
Ostrov klidu pro Vaše děti
MŠ logopedická Na Robinsonce

Robinsonka

Vítejte na ostrůvku klidu a pohody pro naše Robinsony. Jsme mateřská škola logopedická Na Robinsonce, která pečuje o děti s vadami řeči a integruje děti s kombinovanými vadami a autismem. Pro naše malé Robinsony připravujeme během školního roku spoustu zábavy – divadelní představení v MŠ, výlety do ZOO, pozorujeme jeleny v oboře ve Fryčovicích, na koních jezdíme ve Mlýně u vodníka Slámy, navštěvujeme hasiče a policisty v integrovaném záchranném centru. Jsme pravidelnými návštěvníky městské knihovny a jako správní cestovatelé podnikáme výlety vlakem do Opavy, cestu za pokladem a hvězdy chodíme pozorovat do planetária.

Ani během všedních dní na našem ostrůvku nikdo nezahálí. Probíhá individuální logopedická péče, relaxační cvičení s prvky jógy a owerbally, rozvíjíme grafomotoriku a  pro předškolní děti využíváme stimulační program Maxík k přípravě pro vstup do ZŠ. Fonematický sluch rozvíjíme pomocí metody fonematického uvědomování D. B. Elkonina. K pohybovým aktivitám využíváme malou tělocvičnu, zahradu a terasy. K individuální terapii je k dispozici multismyslová místnost Snoezelen. Jinak řečeno zpíváme, kreslíme, cvičíme a to nejdůležitější, stále si hrajeme, protože ,,Kdo si hraje, nezlobí“. A jestli si chcete také pohrát, přijďte mezi nás, rádi budeme spolu s Vámi objevovat vše nové a zajímavé.