Mateřská škola logopedická Na Robinsonce v Ostravě Porubě
Ostrov klidu pro Vaše děti
MŠ logopedická Na Robinsonce

Zájmové kroužky

Kroužky jsou určené přednostně pro děti s odkladem školní docházky a předškolní děti. V případě malého počtu těchto dětí dobereme další zájemce do maximálního počtu 12 dětí na kroužek.

Výběr je z těchto kroužků:

  • Kouzelná pastelka

Mgr. Tereza Bidrmanová, Bc. Vladimíra Petrášová – pondělí ve 12.30 (1 krát za 14 dní), začínáme 2.10.2023

  • Pohybově taneční

Mgr. Kamila Harazimová, Mgr. Barbora Valíková – čtvrtek ve 12.45 (1 krát za 14 dní), začínáme 5.10.2023

  • Muzikohrátky

Mgr. Kristýna Gajdová, p. uč. Jana Jendželovská – čtvrtek ve 12.30 (1 krát za 14 dní), začínáme 12.10.2023

  • Malý badatel 

Mgr. Daniela Krchová, Bc. Dagmar Slaná – středa ve 12.30 (1 krát za 14 dní), začínáme 11.10.2023

  • Předškolák

Bc. Barbora Vavrečková, Bc. Olga Vávrová -pondělí ve 12.30 (1 krát za 14 dní), začínáme 9.10.2023