Mateřská škola logopedická Na Robinsonce v Ostravě Porubě
Ostrov klidu pro Vaše děti
MŠ logopedická Na Robinsonce

Zájmové kroužky

Kroužky jsou určené přednostně pro děti s odkladem školní docházky a předškolní děti. V případě malého počtu těchto dětí dobereme další zájemce do maximálního počtu 12 dětí na kroužek.

Výběr je z těchto kroužků:

  • Kouzelná pastelka

Bc. Barbora Vavrečková, Bc. Vladimíra Petrášová – pondělí ve 12.30 (1 krát za 14 dní), začínáme 3.10.2022

  • Barevné cvičení

Mgr. Kamila Harazimová, Olga Vávrová – čtvrtek ve 12.45 (1 krát za 14 dní), začínáme 6.10.2022

  • Muzikohrátky

Mgr. Kristýna Gajdová, p. uč. Jana Jendželovská – čtvrtek ve 12.30 (1 krát za 14 dní), začínáme 13.10.2022

  • Tanečky

Mgr. Tereza Bidrmanová, Mgr. Barbora Valíková – středa ve 12.45 (1 krát za 14 dní), začínáme 5.10.2022

  • Malý badatel 

Mgr. Daniela Krchová, Bc. Dagmar Slaná – středa ve 12.30 (1 krát za 14 dní), začínáme 12.10.2022