Mateřská škola logopedická Na Robinsonce v Ostravě Porubě
Ostrov klidu pro Vaše děti
MŠ logopedická Na Robinsonce

Tvoříme ze dřeva – projekt

11.03.2022 od 08:15

Projekt je určen pro děti starší 4 let, realizovaný prostřednictvím Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava. Uskuteční se během dopoledne v jednotlivých třídách. Děti si vyrobí jednoduchý výrobek ze dřeva pomocí broušení, lepení. Děti z celé MŠ budou rozděleny do tří skupin, každá skupina tvoří ze dřeva asi 1 hodinu. První skupina začíná v 8.15, druhá 9.15 a třetí v 10.15.