Mateřská škola logopedická Na Robinsonce v Ostravě Porubě
Ostrov klidu pro Vaše děti
MŠ logopedická Na Robinsonce

ŠVP 2023 – den druhý

24. 05. 2023

Druhý den se malí námořníci po ranním opuštění kajut vydali prozkoumávat nedaleké obzory. Během cesty si ověřili své pozorovatelské schopnosti; za svůj výkon byli poté náležitě odměněni v podobě mraženého Mrože. K obědu si dali omáčku z rajského jablka a buvolí flákotu. Po načerpání sil z dopoledního šlofíku si ušili námořnické čepice a postavili zbrusu nový koráb. Závěrem nesmělo chybět zaznamenání dne do lodního deníku.