Mateřská škola logopedická Na Robinsonce v Ostravě Porubě
Ostrov klidu pro Vaše děti
MŠ logopedická Na Robinsonce

ŠVP 2023 – čtvrtý den

26. 05. 2023

Čtvrtý den si malí námořníci ověřili své dovednosti v rámci bojovky, při níž krmili hladového žraloka, přenášeli želví vejce, zachraňovali tonoucí ryby a podobně. Před poledním žvancem vypustili na moře již zhotovený koráb, na kterém se vypravili na dobrodružnou cestu za pokladem. Během plavby narazili na překážky od nepřejícných pirátů, které však zdárně zdolali. Na konci je čekala zasloužená odměna v podobě zlaťáků, laskomin a repliky vlastní lodi.