Mateřská škola logopedická Na Robinsonce v Ostravě Porubě
Ostrov klidu pro Vaše děti
MŠ logopedická Na Robinsonce

Poděkování

15. 06. 2022

Milí rodiče! Včera proběhla oslava 50. výročí naší mateřské školy.  Celá akce se velmi vydařila. Bylo to krásné poděkování všem, kteří se jakkoliv podíleli a podílí na chodu našeho zařízení. Chtěly bychom Vám moc poděkovat za vstřícnost v organizaci oslav , za umožnění kratšího provozu v tento den. Velmi si vážíme toho, že jste nám opravdu všichni vyhověli. Chtěly bychom se s Vámi podělit o velkou radost z milých poděkování. Jedno dnes přišlo od bývalé paní ředitelky PaedDr. Miroslavy Lamešové a druhé od paní ředitelky inspektorátu PhDr. Hany Slané. Spokojené děti a spokojení rodiče jsou pro nás největší motivací, bez nich by naše školka tak krásná hodnocení nedostala. Přejeme “Robinsonce” do dalších let, ať má šťastných dětí a spokojených rodičů vždy dost.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Na Robinsonce

 

  • Vážená paní ředitelko,
     prvotní, silné dojmy částečně opadly a tak teprve s odstupem noci jsem snad schopna napsat alespoň pár vět, týkající se včerejšího setkání v rámci 50-ti letého výročí existence MŠ Na Robinsonce.
     V první řadě – děkuji za pozvání.. Byl to pro mne, a troufám si napsat i pro nás všechny, obrovský zážitek. Jsem ráda, že i já jsem v dřívější době byla součástí historie tohoto zařízení. Ovšem to, jak vypadá a funguje v současné době je obdivuhodné. Máš mimořádný talent na výběr těch, kterými se obklopuješ, a které dokáží vytvořit to, co ukázaly.
     Vkusně zařízené prostory, hlavně pak chuť a kreativita p. učitelek při práci s dětmi. Zájem, profesionalita a plné nasazení bylo cítit z Vás všech. Jsem přesvědčena, že se děti u Vás mají jako v ráji a rodiče jsou velmi spokojeni.
     Za ten pocit pohody, klidu a radosti, který jsem mohla sdílet spolu s Vámi se všemi, moc děkuji. Popřála bych Vám všem mnoho zdraví, štěstí a tvůrčí fantazie.
   Lamešová Miroslava
  • Milá paní ředitelko, paní učitelky, paní asistentky, paní uklízečky i kuchařky,

ještě jednou bych vám všem chtěla od srdce poděkovat za péči o děti ve vašich mateřských školách a také za pohodový a inspirativní den oslav 50. výroční vaší mateřinky. Patří vám všem velké díky, vše bylo připraveno s láskou a radostí, což bylo vidět v každé třídě, pracovně, šatně, na chodbách… Jste úžasný tým a poděkování a přání všeho dobrého v pracovním i osobním životě náleží vám všem. Vámi vzdělávané děti mají velké štěstí, že jsou v rukou lidí, kteří jsou profesionály se srdcem na pravém místě.

Ať se vám všem daří! S díky a úctou Hana Slaná

PhDr. Hana Slaná
ředitel inspektorátu