Mateřská škola logopedická Na Robinsonce v Ostravě Porubě
Ostrov klidu pro Vaše děti
MŠ logopedická Na Robinsonce

Mikulášská nadílka s pohádkou

07.12.2023 od 09:00

Ve čtvrtek 7. prosince 2023 se v naší školce slétnou andělé. Pro děti bude připravena Mikulášská nadílka spojená s pohádkou divadla Mechulaláci – tentokrát za námi přijede jen Mechovnice. Prosíme o bílé oblečení  pro děti. Doplňky jako např. křídla, hvězdičku …. si děti mohou donést také, nejsou ale nutné. Vše dle vašich možností. Program divadla začíná v 9 hodin.