Mateřská škola logopedická Na Robinsonce v Ostravě Porubě
Ostrov klidu pro Vaše děti
MŠ logopedická Na Robinsonce

Klokanovy školky

Projekt Klokanovy školky, jehož realizátorem jsou Lužánky – středisko volného času v Brně, podporuje síťování mateřských škol,vzájemné sdílení zkušeností, nápadů a inspirací. Na jednotlivých workshopech se nyní věnujeme vytváření metodických materiálů, zásobníků činností a postupů,  které obohacují každodenní pedagogickou činnost a vedou k cílené stimulaci dítěte v jednotlivých oblastech RVP.

Cílem je prohloubit dovednosti pedagogů v oblasti stimulace dítěte. Naší snahou je přinést ucelený podnětový materiál pro předškolní vzdělávání.

V případě, že jste mateřská škola a máte zájem o bližší informace či zvažujete účast v projektu, navštivte webové stránky www.klokanovyskolky.cz

Nebo napište na Centrum kolegiální podpory klokanovarobinsonka@seznam.cz. Neváhejte nás kontaktovat a dozvědět se víc!