O nás

Vítejte na ostrůvku klidu a pohody pro naše Robinsony. Jsme mateřská škola logopedická Na Robinsonce, která pečuje o děti s vadami řeči a integruje děti s kombinovanými vadami a autismem. Pro naše malé Robinsony připravujeme během školního roku spoustu zábavy – divadelní představení v MŠ, výlety do loutkového divadla, do ZOO, na dětský ranč v Hlučíně, návštěvy hasičů a cvičiště psů, jsme pravidelnými návštěvníky pořadů městské knihovny a zoo kroužku při DDM. Jako správní cestovatelé podnikáme výlet vlakem, cestu za pokladem a hvězdy chodíme pozorovat do planetária.

Ani během všedních dní na našem ostrůvku nikdo nezahálí. Probíhá individuální logopedická péče, relaxační cvičení s prvky jógy, cvičení s owerbally, rozvíjení grafomotoriky pomocí metody dobrého startu, arteterapie. Jinak řečeno zpíváme,

kreslíme, cvičíme a to nejdůležitější, stále si hrajeme, protože ,,Kdo si hraje, nezlobí“. A kdyby jste si chtěli také pohrát, přijďte mezi nás, rádi budeme spolu s Vámi objevovat vše nové a zajímavé.