Mateřská škola logopedická Na Robinsonce v Ostravě Porubě
Ostrov klidu pro Vaše děti
MŠ logopedická Na Robinsonce

Ceny stravného platné od 1.9.2021

Platby za stravné a školné

Stravné do 6 let

1 svačina 8,00 Kč měsíční platba 176,00 Kč
1 svačina + oběd 25,00 Kč měsíční platba 550,00 Kč
2 svačiny + oběd 33,00 Kč měsíční platba 726,00 Kč
Stravné od 7 let
1 svačina 9,00 Kč měsíční platba 198,00 Kč
1 svačina + oběd 29,00 Kč měsíční platba 638,00 Kč
2 svačiny + oběd 37,00 Kč měsíční platba 814,00 Kč

Prosím rodiče, aby si dali trvalý příkaz na sporožiro nebo na účet u jiné banky a zasílali peníze přímo na účet naší MŠ.

Termín splatnosti nejpozději k 15. dni měsíce.

Trvalé příkazy, prosím, zadejte dva. Jeden ve výši měsíční platby na stravné, druhý příkaz 400,-Kč za školné (předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné neplatí).

Vyúčtování stravného proběhne v měsíci lednu a červenci.

Účet : KB 43237761/0100

Variabilní symbol : rodné číslo dítěte

Konstantní symbol: 308

TEL: 731 639 965

Děkuji : Ing. Pavlína Novotná, účetní

Ke stažení: