Mateřská škola logopedická Na Robinsonce v Ostravě Porubě
Ostrov klidu pro Vaše děti
MŠ logopedická Na Robinsonce

Ceny stravného platné od 1.9.2020

Platby za stravné a školné

Stravné do 6 let

1 svačina 8,00 Kč měsíční platba 176,00 Kč
1 svačina + oběd 23,00 Kč měsíční platba 506,00 Kč
2 svačiny + oběd 31,00 Kč měsíční platba 682,00 Kč
Stravné od 7 let
1 svačina 9,00 Kč měsíční platba 198,00 Kč
1 svačina + oběd 26,00 Kč měsíční platba 572,00 Kč
2 svačiny + oběd 35,00 Kč měsíční platba 770,00 Kč

Prosím rodiče, aby si dali trvalý příkaz na sporožiro nebo na účet u jiné banky a zasílali peníze přímo na účet naší MŠ.

Termín splatnosti nejpozději k 15. dni měsíce.

Trvalý příkaz dejte ve výši měsíční platby, můžete navýšit příkaz o 400,00 Kč za školné – celodenní docházka.

Vyúčtování stravného proběhne v měsíci lednu a červenci.

Účet : KB 43237761/0100

Variabilní symbol : rodné číslo dítěte

Konstantní symbol: 308

TEL: 731 639 965

Děkuji : Helena Machalová, účetní

Ke stažení: