Školní řád

Ke stažení

Vydal: Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba,
Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace
Schválil: Ředitelka MŠ – Mgr. Marie Olšovská
Účinnost: 01.09.2017
Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance mateřské školy
Informace podána: Zákonným zástupcům dětí
Zpracovala: Mgr. Marie Olšovská